Domáca cirkev HSŽ - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Domáca cirkev HSŽ

Spoločenstva
Rodinné spoločenstvo MichalovceJe rodinné spoločenstvo Domáca cirkev, oblasť Michalovce. Spoločenstvo je súčasťou  „oázového" Hnutia Svetlo - Život.

Domácu cirkev oblasť Michalovce tvoria v súčasnosti už štyri kruhy.

Kruh spravidla tvorí najmenej 5 rodín, ktoré sa stretávajú raz mesačne u niektorej z rodín, alebo na určenom mieste. Stretnutie má ustálený priebeh – delenie sa životom, modlitba so vzývaním Ducha Svätého, čítanie sv. Písma a delenie sa evanjeliom, delenie sa realizáciou záväzkov a formačná téma.
Kruh si spomedzi rodín volí animátorský pár, ktorého úlohou je zvolať a viesť stretnutie kruhu.
Spolu s moderátorským párom oblasti sa animátori stretávajú na animátorských stretnutiach a pripravujú spoločné stretnutia v rámci oblasti a formačné rekolekcie pre rodiny.
Celá formácia a činnosť Hnutia prebieha v spolupráci s kňazmi rehole Pallotínov. Kňazi sa zúčastňujú na stretnutiach kruhu a sú prítomní aj na ostatných akciách spoločenstva. Prítomnosť kňaza je  pre kruh veľkou milosťou a podporou.
Spoločenstvo je otvorené vzniku ďalších rodinných kruhov. Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Informácie tiež získate u otcov Pallotínov priamo v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho Michalovce - Stráňany, alebo na kontaktoch uvedených na tejto stránke. Neváhajte a okúste radosť zo života v spoločenstve s inými kresťanskými rodinami, ktoré žijú v takých istých podmienkach a boria sa s podobnými problémami aké má možno aj Vaša rodina.
Využite mailový, telefonický, alebo aj osobný kontakt.

Viac o vzniku, histórii a štruktúre spoločenstva sa dozviete na: http://dc-hsz-mi.webnode.sk/o-nas/

Kalendár akcií
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah