Materiály pre zbor - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Materiály pre zbor

Spoločenstva > Spevácky zbor
Vianočné piesne
 
V01 Kyrie (V polnočnej hodine)               noty    hudba             
V02 Glória (Keď sa Kristus zrodil)            noty   hudba
V03 Verím                                          noty    hudba
V04 Obetovanie (Jak pastieri v Betleme)   noty   hudba
V05 Svätý                                           noty    hudba
V06 Uspávanka                                   noty    hudba
V07 Záver (Dívajte sa, bratia)                noty    hudba
V08 Prvý raz (Južania)                         noty     hudba
V09 Tajomné ticho (Južania)                 noty    hudba
V10 Zázračná noc                               noty    hudba
V11 Glória, glória                                 noty   hudba

Pôstne piesne
 
P01 Misericordes                                   noty   hudba
P02 Láskavý Otče (Južania)                    noty   hudba
P03 Len s láskou                                  noty    hudba
P04 Boh je láska (kanon)                       noty    hudba

Veľkonočné piesne
 
VN01 Exultet (Veľkonočná vigília)             noty   hudba
VN02 Veľkonočná vigília 1. čítanie            noty   hudba
VN03 Veľkonočná vigília 3. čítanie            noty    hudba
VN04 Čo hľadáte (Via lucis)                    noty   hudba
VN05 Surrexit Dominus vere                    noty   hudba
VN06 Aleluja - žalm 148                         noty   hudba
VN07 S láskou Kristovou                         noty   hudba

Piesne Turíce
 
T01 Spiritus Jesu Christi                         noty    hudba
T02 Príď k nám, Duchu Stvoriteľu            noty    hudba
T02 Veni Sancte Spiritus                        noty    hudba
  
Piesne "Cez rok"
 
CR01 Boh, náš Otec (Južania)                 noty    hudba
CR02 Rozmýšľaš, čo mu dať máš            noty    hudba
CR03 Sanctus                                      noty    hudba
CR04 Otče svätý                                  noty    hudba
CR05 Spievaj Pánovi                              noty   hudba
CR06 Moja múdrosť                              noty   hudba
CR07 Duša moja, oslavuj Pána                noty   hudba
CR08 Slnko náš brat (František)              noty   hudba  
CR09 Chválospev (Nech ten chrám)         noty   hudba
CR10 Tvoja láskavosť                            noty  hudba
CR11 Krst                                           noty  hudba
CR12 Vitaj, Pane, vitaj                           noty  hudba
CR13 Premeň ma (Spolu s vínom a chlebom) noty    hudba
CR14 Kto je pre mňa Ježiš                     noty  hudba
CR15 Kráľovský titul (Južania)                 noty hudba
CR16 Keď s kúskom chleba                    noty hudba
CR17 Prichádzame k tebe, Pane              noty hudba
CR18 Tvoj ľud                                     noty hudba
 
Mariánské piesne
 
M01 Magnifikát (bamba, umba)               noty    hudba
M02 Zdravas, Mária                               noty    hudba
M03 Rozmýšľaš                                    noty    hudba
M04 Mária, Matka bolestná                     noty    hudba
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah