Miništranti - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Miništranti

Spoločenstva
Máš viac ako 7 rokov? Radi ťa prijmeme do miništrantskej služby.

Miništrantská služba je vznešená preto, lebo miništrant pri svätej omši, pri ktorej sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista na kríži, je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému v Oltárnej sviatosti pod spôsobom chleba a vína. Miništrantská služba je posvätná preto, lebo vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva seba samého. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá ho posväcuje. Miništrantská služba rozmnožuje Božie milosti, lebo človek je povolaný ku svätosti, potrebuje na naplnenie tohto povolania Božie milosti.  A to milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Tieto milosti nám Pán Ježiš zanechal vo sviatostiach, najmä v Eucharistii.

Nezabudni prísť medzi nás! ...a môžeš priviesť aj svojich kamarátov.
Príručka miništranta

Príručka pre malých miništrantov a veľkých animátorov...

Novinka: PRÍRUČKA DOSTUPNÁ AJ PRE mobily a tablety s OS ANDROID! Viac TU.

Miništrantom predstaví jednotlivé prvky liturgického priestoru, bohoslužobné predmety, knihy, oblečenie, povolania v Cirkvi, miništrantskú službu... jednoducho to, čo by mal správny miništrant vedieť. Súčasťou sú aj testy a tajničky, v ktorých si môže každý preveriť svoje schopnosti. Animátorov určite potešia pomôcky a metodický materiál na stretká.
Príručka je spracovaná formou webovej prezentácie a na jej správne použitie stačia bežné internetové prehliadače.
V  prípade záujmu je CD dostupné na manhuprojekt@gmail.com (cena: poštovné + prípadný dobrovoľný príspevok).


2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah