Modlitba sv. ruženca - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Modlitba sv. ruženca

Pastorácia
(ako sa modlíme v kostole pred sv. omšou)
 
    Z dôvodu zabezpečenia intenzívnejšej modlitby posvätného ruženca pred svätou omšou chceme upraviť doposiaľ zaužívaný systém. Predovšetkým  dynamiku samotnej modlitby a jej rozsah. Nutne musíme dať priestor ostatným veriacim, aby cca15 minút pred začatím sv. omše bolo v kostole ticho a každý sa mohol osobne pripraviť na slávenie eucharistie svojimi osobnými prosbami a modlitbami. Z tohto  dôvodu zbytočne nenaťahujme pomalým tempom modlenie a nepridávajme množstvo iných modlitieb.
 


Ten kto sa bude predmodlievať, bude tento časový limit dodržiavať. Ak sa modlitba posvätného ruženca predĺži, operatívne vynechá niektoré modlitby a dodrží silencium (ticho) pred začatím sv. omše. Predmodlievajúca osoba si sadne do prednej lavice, kde bude k dispozícii mikrofón. Ostatní, ktorí sa budú modliť, si prisadnú k nej, aby sa táto osoba nemusela otáčať a hľadať po kostole, kto sa pomodlí ďalšie tajomstvo. Ak si nikto neprisadne, predmodlievateľ sa bude modliť sám. 
 
Zatiaľ pristúpime k tomuto modelu:
 
 
Modlitba sv. ruženca sa začína 40 minút pred začatím sv. omše.
 
 V utorok – Ruženec svetla ( mal by sa modliť vo štvrtok, ale u nás je vyložená Oltárna sviatosť)
 
 V stredu –  Slávnostný ruženec
 
 Vo štvrtok je vyložená Oltárna sviatosť, dodržiava sa silencium, teda mlčanie, ticho a sv. ruženec sa nemodlíme.
 
 V piatok – Bolestný ruženec
 
 V sobotu – Radostný ruženec
 
 V nedeľu – Slávnostný ruženec
 
Počas pôstneho obdobia sa zvykneme v našom kostole modlievať Bolestný ruženec, v čase Adventu Radostný ruženec a cez veľkonočné obdobie Slávnostný ruženec.

 
Skladba modlitieb:
    Na úvod modlitby posvätného ruženca  - katolícky pozdrav :
 
V: Pochválený buď Ježiš Kristus  R: Naveky. Amen.
 
Môže sa uviesť úmysel: za chorých, opustených, za pokoj vo svete, za kňazov ... alebo sa uvedie konkrétny aktuálny úmysel.
 
 
Modlitba ruženca:
    Začína sa prežehnaním: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého . Amen.
 
Pokračuje, Verím v Boha... Otče náš... 3x Zdravas Mária s prosbami k preddesiatku príslušného ruženca... Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému , ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
 
Otče náš ... 10 x Zdravas s príslušným tajomstvom... Sláva Otcu... Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie , ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
 
Po skončení ruženca sa modlíme: Pod Tvoju ochranu..., Spomeň si, svätá Panna Mária...
 
Ukončíme:  V: Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca.
 
                R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
 
 
    Pokračujeme modlitbou na úmysel sv. Otca : Otče náš... Zdravas Mária...Sláva Otcu...
 
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
 
Alebo iba zvolaním:  „Živ Bože Otca svätého, námestníka Kristovho.“
 
Prípadne sa pri večerných sv. omšiach modlíme aj modlitbu Anjel Pána, ale stále so zreteľom na časový limit.
 
 
    Modlitbu zasvätenia sa modlíme na mariánske sviatky a Fatimské soboty.
 
Mária, Matka naša, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Vieme, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávame tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.
 
 
    Každý, kto pociťuje potrebu a má odvahu, modliť sa ruženec, je vítaný. Žijeme dobu, ktorá si akútne vyžaduje  premodlenie prítomného času. Pozývame deti, mládež aj dospelých. Panna Mária je sprostredkovateľkou pri dosiahnutí duchovného bohatstva, tak sa držme jej ochranného plášťa aj modlitbou posvätného ruženca.
 
 
    Tento model nie je nemenný a tak sme vždy otvorení pre konštruktívny dialóg. Za všetky Vaše pripomienky ďakujeme a budeme spoločne zvažovať ich zapracovanie. V tomto úsilí
 
nejde o prezentáciu jednotlivca ale o spoločné dobro. Nech nám Pán Boh pomáha.
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah