Obnova kostola - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Obnova kostola

Kostol
27.9.2015
 
Tak teda máme nové lavice. Nech bude zvelebené meno Pánovo za všetky jeho dobrodenia. Nech sa Pán tiež odmení všetkým dobrodincom, ktorí k tomuto dielu prispeli v tej hmotnej, ale aj v tej duchovej oblasti. 10.000 € máme už zaplatené, a do konca roka mali by sme zaplatiť zvyšok, teda okolo 16.000 €. Chceme tiež hneď dorobiť lavice ku zadnej stene pri spovedniciach, kľakadla a niekoľko malých doplnkov, tak aby to všetko bol v jednom štýle. Verím, že do konca roka toto všetko bude dokončené a zaplatené. Ešte raz Vám všetkým bratia a sestry vyjadrujem úprimné Pán Boh zaplať. Za vaše dobro nech sa Vám Pán odmení tu v tomto živote milosťami z NEBA a po smrti večným životom. (z nedeľných oznamov) Fotografie nájdete vo fotogalérii.

18.11.2014
sme slávili 7. výročie posviacky nášho kostola. Toto výročie bolo spojené s posvätením nového patrocínia – kríža, na ktorom je umelecky znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo, a bohostánku. Slávnostnej svätej omši predsedal pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, za hojnej účasti kňazov a veriacich. Patrocínium, bohostánok ako aj celé zariadenie presbytéria kostola bolo realizované v rámci rekonštrukcie interiéru kostola. Foto tu.

23.8.2014
S potešením Vám môžeme oznámiť, že dnes v skorých ranných hodinách (niečo po polnoci) bola ukončená druhá časť rekonštrukcie interiéru kostola. Bol osadený monumentálny kríž s Patrocíniom kostola, svätostánok, sedadla pre kňazov a asistenciu (sedes), bol zhotovený schodík pod svätostánok, namontované osvetlenie presbytéria a prvá časť osvetlenia lode kostola.
Práce realizovali firmy z Ružomberka pod vedením hlavného architekta Ing. arch. Martina Bišťana, za aktívnej pomoci obetavých domácich ľudí.
Všetci odviedli spoločne veľký kus náročnej práce, za čo vyslovujeme naše úprimné poďakovanie a nech sa vám dobrý Boh odmení za všetko dobro.  
s úctou a veľkou vďakou: otcovia Pallotíni
Fotografie nájdete vo fotogalérii.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6.2014
Vďaka Bohu a ochotným ľuďom sú ukončené práce na rekonštrukcii svetlíka nad presbytériom, ako aj omietky a maľby stien presbytéria. Bola doplnená elektroinštalácia, vysekaný otvor v murive pre svätostánok. Po dvojtýždňovom provizóriu sa od 7.6.2014 môžu sv. omše slúžiť opäť na riadnom oltári.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili.
Zároveň pokračujú práce na vyhotovení monumentálneho kríža s Patrociniom kostola a výroba svätostánku. Ich inštalácia je plánovaná na koniec augusta.
Vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať za všetky Vaše modlitby, ako aj hmotnú a finančnú pomoc.
s úctou: otcovia Pallotíni správcovia kostola

Fotografie z priebehu prác nájdete vo fotogalérii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.5.2014
  Dňa 26.5.2014 sme s Božou pomocou začali avizovanú rekonštrukciu a dostavbu interiéru kostola NSJ. Vzhľadom na veľký rozsah prác a hlavne finančnú náročnosť, bolo potrebné rozdeliť celu rekonštrukciu do viacerých etáp.

  • V prvej etape sa realizuje rekonštrukcia svetlíka nad oltárom, elektroinštalačné práce a obnova omietok presbytéria.
  • Nasledovať by mali práce na výrobe a osadení monumentálneho kríža s Patrocíniom kostola na čelnej stene presbytéria, svätostánku, sedesu pre kňaza a sedadiel pre asistenciu, ako aj celkového zariadenia presbytéria, vrátane jeho osvetlenia.
  • V ďalšej etape plánujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu osvetlenia lode kostola.
  • Nasledovať by malo vyhotovenie sôch svätých a lavíc pre ľud.
  • Poslednou etapou by bolo zhotovenie a osadenie zastavení krížovej cesty vrátane ich osvetlenia.

Ako sami vidíte, čaká nás náročná úloha, dodať tomuto Božiemu stánku vnútornú krásu a dôstojnosť, ktorá mu právom prináleží.

Prosíme Vás všetkých predovšetkým o modlitbu za toto dielo, ako aj,
podľa možnosti, o materiálnu a finančnú pomoc. Veď je to naše spoločné dielo, ktoré bude slúžiť nám i ďalším generáciám, ktoré tu prídu po nás.

Na našej stránke budeme priebežne prinášať správy o priebehu prác, fotografie z realizácie, ako aj ďalšie náležitosti s tým spojené.
Za každú Vašu modlitbu a milodary vopred vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať!“

2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah