Hlavná stránka - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Hlavná stránka

Archív

Odpustová slávnosť
piatok 27.06.2014
  
Na Odpustovej slávnosti v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Michalovce - Stráňany sa zišlo okolo 500 ľudí. Domáci, ale aj z inýchfárnosti. V netradičnom čase, ale o to s väčším záujmom sme si mohli vypočuť slová kazateľa p. dekána Jána Šveca Bilýho. Veď myšlienka postaviť tento kostol skrsla z Božieho vnuknutia práve v jeho hlave, keď bol farárom a dekánom v Michalovciach.  

Po slávnostnej sv. omši sa hlavný celebrant neubranil spomienkam na svoje pôsobenie v tejto fárnosti a kde-tu sa v očiach veriacich zaligotala aj slzička šťastia z opätovného stretnutia po mnohých rokoch. Vonku pred kostolom čakalo na prítomných "Agape" - pohostenie z darov naších štedrých ženičiek, ktoré sa pomaly stáva tradíciou.

Vyslovujeme aj touto cestou úprimné Pán Boh zaplať! všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k peknému priebehu tejto slávnosti.

s úctou: otcovia Pallotíni

Rýchly prístup

Príchod nového kňaza

Ako sme už avízovali, v michalovskej komunite Pallotínov nastali zmeny. Odišiel o. Vladimír Peklanský a prišiel o. Krzysztof Zontek. Privítame ho v našom kostole už túto nedeľu na svätých omšiach. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách.


Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať
v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť.
Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne
dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne
zvlažované tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať svojho
slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou.
Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen.

2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah