Petícia za ochranu rodiny - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Petícia za ochranu rodiny

Archív


Milovaní bratia a sestry,

spoločne sme svedkami silného hodnotového zápasu v našej spoločnosti. Cirkev, strážkyňa pravdy o Bohu i človeku, je súčasťou tohto boja. Vyjadruje to i veľkonočná sekvencia: „súboj divný viedli spolu, život i smrť ukrutná...“

Hodnoty, o ktoré sa zvádza boj, sú základné a všeľudské: posvätnosť ľudského života, prirodzenosť manželstva a rodiny. Po Národnom pochode za život biskupi Slovenska vo svojom pastierskom liste upriamili pozornosť práve na gender ideológiu, ktorá rozvracia pravdu o sexualite, manželstve i rodine. Paralelne vznikla občianska iniciatíva pod názvom Aliancia za rodinu, ktorá v súčasnosti združuje vyše 80 pro-rodinných subjektov. Slovenskí biskupi privítali jej zámer brániť posvätnosť manželstva a rodiny založenej na celoživotnom zväzku muža a ženy, ako aj práva dieťaťa na otca a mamu.

6. marca 2014 Aliancia za rodinu informovala, že v najbližšom čase spustí petíciu pred referendom. Mnohí sa pýtajú, či je to správny krok v čase, keď sa v parlamente rozhoduje o novelizácii ústavy, ktorá by mala posilniť inštitút manželstva. Keďže novela ústavy nezablokuje budúce schválenie registrovaných partnerstiev, ani schválenie adopcie detí, Aliancia za rodinu usúdila, že niet vhodnejšieho prostriedku ako je referendum a 5. apríla 2014 odštartovala začiatok zberu podpisov.

Biskupi považujú tento krok za významný a zaväzujúci. Keďže v hre sú Božie hodnoty, dobro jednotlivcov i budúcnosť národa, zapoja sa do tejto iniciatívy všetky diecézy, každá farnosť, počnúc  budúcou nedeľou, keď bude v Ríme svätorečený Ján Pavol II., veľký advokát rodiny.

4 referendové otázky požadujú: 1. aby bola zachovaná definícia manželstva ako vzťahu medzi jedným mužom a ženou; 2. aby páry rovnakého pohlavia nemohli adoptovať deti; 3. aby žiadne iné spolužitie nebolo dávané na roveň manželstvu; 4. aby rodičia mohli odmietnuť školskú sexuálnu výchovu svojich detí, ak nesúhlasia s jej obsahom.

Účinnosť petície i referenda spočíva práve na zjednotení veľkého množstva jednotlivcov v jednej veci (min. 350-tisíc podpisov). Nezostaňme ľahostajní. Petíciu môže podpísať každý, kto rozumie jej obsahu a vie sa s ňou stotožniť - teda aj mladší ako 18 rokov. (Na výveske si môžete všimnúť podrobnejšie informácie o ohrozeniach rodiny ideológiou rodovej rovnosti.)

Vaši otcovia Pallotíni

2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah