Posviacka patrocínia kostola - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Posviacka patrocínia kostola

Archív
V utorok 18. novembra sme slávili 7. výročie posviacky nášho kostola. Toto výročie bolo spojené s posvätením nového patrocínia – kríža, na ktorom je umelecky znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo a bohostánku. Slávnostnej svätej omši  predsedal pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, za hojnej účasti kňazov a veriacich. 
Patrocínium, bohostánok ako aj celé zariadenie presbytéria kostola bolo realizované v rámci rekonštrukcie interiéru kostola. 
Na záver tejto milej slávnosti sa hlavnému celebrantovi, prítomným kňazom a veriacim poďakoval rektor kostola otec Piotr Lasota. 


"Na záver by som chcel poďakovať najprv Pánu Bohu za to, že nám dovolil prežiť túto výročnú slávnosť...
Otec biskup, srdečne Vám ďakujem za to, že si prišli medzi nás a že ste svojou účasťou obohatili dnešný deň. Nech Vás Pán za Vašu službu odmení potrebnými milosťami. Sľubujeme Vám, že budeme na Vás pamätať v našich modlitbach.
Našu vďačnosť chcem vyjadriť aj pánu dekanovi, že nám dal plnú dôveru pri riešení celkovej rekonštrukcie interiéru tohto kostola.
Moja vďačnosť patri aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k tomu, že sme dnes mohli prežívať nielen výročie posviacky chrámu, ale zároveň posvätenie patrocínia a svätostánku. Ďakujem všetkým darcom a všetkým dobrodincom. Verte mi, je komu a za čo ďakovať. Bez Vás by toto všetko nebolo možné. Moje slová sú malé, ale Božia odmena Vás neminie. Na ňu sa tešte najviac. On všetko vidí a za všetko sa odvďačí.
Všetkým so srdca vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať."

Nasledovalo poďakovanie veriacich, spojené s blahoželaním nositeľom mena Stanislav, teda otcovi biskupovi a správcovi fárnosti pánovi dekanovi.

Fotografie z tejto slávnosti nájdete vo fotogalérii.
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah