Prístrešie pre Svätú rodinu - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Prístrešie pre Svätú rodinu

Archív
Kto dá prístrešie Svätej rodine?

Od 15. decembra sa v našom kostole začal deviatnik „Hľadanie prístrešia pre svätú rodinu“. Deviatnik sa modlime denne po večerných sv. omšiach a v nedeľu o 14.00.

Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou
Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo pre nich miesta v
betlehemskej hospode, ktorá slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľadať útulok
inde. Hoci pohostinstvo patrilo k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali
ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša.
Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti - hľadanie prístrešia pre
Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami (začína sa 15. decembra a končí sa 23.
decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľadajúci prístrešie a
spoločnou modlitbou sa pripravovali na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Ako
adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky charakter.
Pobožnosť má formu deviatnika. Deväťdňová pobožnosť má tiež základ vo Svätom
písme. Skutky apoštolov zachovali správu o tom, že Ježišovi učeníci s Pannou Máriou
zotrvávali na modlitbách po deväť dní od Ježišovho nanebovstúpenia až po Turíce a tak
vyprosovali dar Ducha Svätého. Deviatnik je aj odpoveďou na výzvy Svätého písma k
vytrvalej modlitbe.
Pri tejto pobožnosti sa vytvára spoločenstvo veriacich. A tak pobožnosť je odpoveďou
na Ježišovu požiadavku spoločnej modlitby: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi."
Vo vydavateľstve Posla Božského Srdca Ježišovho roku 1931 vyšla brožúra pod
názvom Kto dá prístrešie preblahoslavenej Panne Márii? Táto pobožnosť sa dodnes koná
v niektorých mestách a obciach na Slovensku.
Cieľom tejto pobožnosti je:
Dať duchovnú vynáhradu za odmietnutie a urážky Svätej rodiny, ktoré sa jej
dostali a dostávajú.Osobitne preukázať lásku a úctu Panne Márii ako Ježišovej Matke a našej
duchovnej Matke – Prostrednici všetkých milostí.
Pripraviť sa na dôstojné slávenie Vianoc – osobitne vyprosiť si milosť pre
duchovný zrod Ježiša, jeho lásky a pokoja v rodinách.
Kedy sa koná deviatnik?
Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu je deväťdňová pobožnosť. Koná sa deväť dní
pred Vianocami. Začína sa 15. decembra a konči 23. decembra. Účastníci sa stretávajú večer,
obyčajne v tom čase, keď zvonia na Anjel Pána.
Kto koná deviatnik?
Deviatnik je súkromná pobožnosť. Zapája sa do nej deväť rodín alebo deväť osôb
z rozličných rodín. Môžu sa jej zúčastniť celé rodiny i s deťmi, ba môžu sa k nej pridať aj
ľudia, ku ktorým sa nejde do domácnosti.           / podľa brožúrky o deviatniku /
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah