Rekonštrukcia interiéru kostola - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Rekonštrukcia interiéru kostola

Archív

18.11.2014

sme slávili 7. výročie posviacky nášho kostola. Toto výročie bolo spojené s posvätením nového patrocínia – kríža, na ktorom je umelecky znázornené Najsvätejšie Srdce Ježišovo, a bohostánku. Slávnostnej svätej omši  predsedal pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik, za hojnej účasti kňazov a veriacich. Viac...

23.8.2014
S potešením Vám môžeme oznámiť, že dnes v skorých ranných hodinách (niečo po polnoci) bola ukončená druhá časť rekonštrukcie interiéru kostola. Bol osadený monumentálny kríž s Patrocíniom kostola, svätostánok, sedadla pre kňazov a asistenciu (sedes), bol zhotovený schodík pod svätostánok, namontované osvetlenie presbytéria a prvá časť osvetlenia lode kostola.
Práce realizovali firmy z Ružomberka pod vedením hlavného architekta
Ing. arch. Martina Bišťana, za aktívnej pomoci obetavých domácich ľudí.
Všetci odviedli spoločne veľký kus náročnej práce, za čo vyslovujeme naše úprimné poďakovanie a
nech sa vám dobrý Boh odmení za všetko dobro.  
s úctou a veľkou vďakou: otcovia Pallotíni
Fotografie nájdete vo fotogalérii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.6.2014
Vďaka Bohu a ochotným ľuďom sú ukončené práce na rekonštrukcii svetlíka nad presbytériom, ako aj omietky a maľby stien presbytéria. Bola doplnená elektroinštalácia, vysekaný otvor v murive pre svätostánok. Po dvojtýždňovom provizóriu sa od 7.6.2014 môžu sv. omše slúžiť opäť na riadnom oltári.
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa o to akýmkoľvek spôsobom pričinili.
Zároveň pokračujú práce na vyhotovení monumentálneho kríža s Patrociniom kostola a výroba svätostánku. Ich inštalácia je plánovaná na koniec augusta.
Vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať za všetky Vaše modlitby, ako aj hmotnú a finančnú pomoc.

s úctou: otcovia Pallotíni správcovia kostola


Fotografie z priebehu prác nájdete vo fotogalérii, alebo kliknutím na tento obrázok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.5.2014
   Dňa 26.5.2014 sme s Božou pomocou začali avizovanú rekonštrukciu a dostavbu interiéru kostola NSJ. Vzhľadom na veľký rozsah prác a hlavne finančnú náročnosť, bolo potrebné rozdeliť celu rekonštrukciu do viacerých etáp.

  • V prvej etape sa realizuje rekonštrukcia svetlíka nad oltárom, elektroinštalačné práce a obnova omietok presbytéria.

  • Nasledovať by mali práce na výrobe a osadení monumentálneho kríža s Patrocíniom kostola na čelnej stene presbytéria, svätostánku, sedesu pre kňaza a sedadiel pre asistenciu, ako aj celkového zariadenia presbytéria, vrátane jeho osvetlenia.

  • V ďalšej etape plánujeme zrealizovať kompletnú rekonštrukciu osvetlenia lode kostola.

  • Nasledovať by malo vyhotovenie sôch svätých a lavíc pre ľud.

  • Poslednou etapou by bolo zhotovenie a osadenie zastavení krížovej cesty vrátane ich osvetlenia.


Ako sami vidíte, čaká nás náročná úloha, dodať tomuto Božiemu stánku vnútornú krásu a dôstojnosť, ktorá mu právom prináleží.

Prosíme Vás všetkých predovšetkým o modlitbu za toto dielo, ako aj,
podľa možnosti, o materiálnu a finančnú pomoc. Veď je to naše spoločné dielo, ktoré bude slúžiť nám i ďalším generáciám, ktoré tu prídu po nás.

Na našej stránke budeme priebežne prinášať správy o priebehu prác, fotografie z realizácie, ako aj ďalšie náležitosti s tým spojené.
Za každú Vašu modlitbu a milodary vopred vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať!“


2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah