Pallotíni Michalovce

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Michalovce
Pallotíni Michalovce
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce, tel.: 0910 595 377, email: michalovcesac@gmail.com
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Prejsť na obsah
Sväté omše


Pondelok - sv. omša spravidla nebýva
Utorok – sobota: 17.30 hod, v Advente sú aj rorátne sv. omše o 06.00 hod.
Štvrtok: len pred prvým piatkom v mesiaci - Svätá hodina - adorácia Sviatosti Oltárnej od 23.00 do polnoci.
Sobota: len prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota - posv. ruženec o 16.30, nasleduje rozjímanie, požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a sv. omša o 17:30 hod.
Nedeľa: 8.00 hod., 9.30 hod., sv. omša o 9.30 je vysielaná online.
Prikázané sviatky, ak pripadnú na deň pracovného pokoja: 8.00 hod., 9.30 hod.
Prikázané sviatky v pracovný deň: 17.30 hod.
Prípadné zmeny nájdete v "nedeľných oznamoch".

Úmysly svätých omší
Môžete ich nahlásiť v sakristii po každej svätej omši. Úmysly zapisujeme najviac mesiac dopredu (napr. v januári sa zapisuje na január a február). Výnimkou sú výročné sväté omše.
Nedeľné oznamy

Priame prenosy

CREATED WITH WEBSITE X5
2013 - 2024 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce,
tel.: 0910 595 377,
email: michalovcesac@gmail.com
Návrat na obsah