Bohoslužby - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Bohoslužby

Kostol
Iné pobožnosti
  
V utorok po sv. omši:        - pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci.
 
V stredu po sv. omši         - pobožnosť k sv. Jozefovi.

Vo štvrtok
 • poklona Sviatosti Oltárnej od 15.00 do sv. omše a po sv. omši na:
   • 1. štvrtok v mesiaci – modlitba za povolania (po sv. omši)
   • ostatné štvrtky v mesiaci – pobožnosť k sv. Michalovi Archanjelovi.
1. štvrtok v mesiaci (novinka)
 • „svätá hodina“ večer pred prvým piatkom, ktorá spočíva v tichom zotrvávaní pred Eucharistickým Kristom, (meditácia a rozjímanie v tichu), od 23.00 do polnoci.
         
V piatok
 • počas pôstu: -  Krížová cesta - po sv. omši
 • všetky piatky - poklona Sviatosti Oltárnej - po sv. omši do 22:00
 • prvý piatok v mesiaci    - Prvopiatková pobožnosť - po sv. omši
 • druhý piatok v mesiaci  - Nikodémova noc - od 21:00 do 22:00
                                       
V sobotu
 • 1. sobota:
   Prvosobotná Fatimská pobožnosť:       - 8:00 - sv. omša
                                                                         - rozjímanie
                                                                              - ruženec
V nedeľu - po  sv. omši so začiatkom o 9.30 pozývame:
  • v 2. nedeľu v mesiaci - matky na požehnanie matiek v požehnanom stave,
  • vo 4. nedeľu v mesiaci - deti na mimoriadne požehnanie detí,
  • počas pôstu - o 15.00 krížová cesta s pôstnou kázňou
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah