Nikodémova noc - Pallotíni Michalovce

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Michalovce
Pallotíni Michalovce
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce, tel.: 0910 595 377, email: michalovcesac@gmail.com
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Prejsť na obsah

Nikodémova noc

Pastorácia
Nikodémova noc je pastoračný projekt katolíckej cirkvi, ktorého iniciátorom sú otcovia Pallotíni. Podstatou projektu je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej Eucharistii.
Adorácia prebieha v katolíckych chrámoch, v tichu, v tme, za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť pri prijatie sviatosti
zmierenia, alebo pri osobnom rozhovore.
Nikodémova noc
  • spočíva v tom, že od večera až do stanovenej doby v noci, je možné v chráme zúčastniť sa tichej adorácie, počas ktorej je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia, alebo sa porozprávať s kňazom.

  • vznikla ako odpoveď na otázku, ako hľadať a nachádzať cestu k Ježišovi v dnešnom uponáhľanom svete a umožniť všetkým stretnutie s Pánom mimo pracovnú dobu a ostatné povinnosti,

CREATED WITH WEBSITE X5
2013 - 2024 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce,
tel.: 0910 595 377,
email: michalovcesac@gmail.com
Návrat na obsah