Sviatosť zmierenia - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Sviatosť zmierenia

Kostol > Vysluhovanie sviatosti
  • Utorok - sobota                                                               17:00  do  17:30
  • Utorok - piatok          – v prvopiatkovom týždni               16:30  do  17:30
  • Štvrtok                     – počas popoludňajšej adorácie      15:15  do  17:30
                                     – cez prázdniny                            16:15  do  17:30
  • 2. piatok v mesiaci     – počas Nikodémovej noci              21:00  do  22:00

     
Užitočné rady:
Keď sa chystáš k sviatosti zmierenia, neprichádzaj na poslednú chvíľu.  Príď skôr. Mnohí prichádzajú 10 min. pred svätou omšou a už sa nestihnú vyspovedať, lebo na spoveď čaká viac ľudí, alebo kňaz musí odísť, lebo sa blíži čas svätej omše. Prípadne sa ti pre krátkosť času nemôže dostatočne venovať.
Zvlášť pre tých, ktorí  z rôznych príčin nemôžu pristupovať k sviatosti zmierenia, je možnosť duchovného rozhovoru v rámci Nikodémovej noci.

Ako sa spovedať?

Otázka
Môj problém sa týka sv. spovede. Viem, že som hriešna, ale keď sa mám ísť spovedať, neviem hriechy nejako dobre formulovať. Tzv. spovedné zrkadlo sa mi zdá príliš všeobecné. Neviem, či mám pri hriechu povedať aj nejaké okolnosti alebo stačí len napr. "závidel som". Skôr sa mi 2-3 hriechy opakujú a potom sa mi zdá trápne povedať dve vety, keď ostatní rozprávajú celé "litánie". Prosím, poraďte mi ako formulovať hriech pri spovedi.
Ďakujem.

Odpoveď
Sviatosť zmierenia je príležitosť pre hriešnika stretnúť sa s Božím milosrdenstvom a milosťou. Je to priznanie si svoje hriešnosti a rozhodnutie zanechať hriech a vrátiť sa k Otcovi: Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi (Lk 15,17-20). Toto nie je všeobecný úvod a pekná myšlienka, ale podstata, z ktorej potrebujeme vychádzať.

Slovo spoveď označuje vlastne len časť sv. zmierenia. Konkrétne spoveď doslova znamená vyznanie. Je to podstatná časť tejto sviatosti, ale nie jediná. Podmienkou platného prijatia sv. zmierenia je vyznať aspoň jeden hriech (všetky ťažké) a ľutovať všetky hriechy. Najdôležitejšie nie je čím podrobnejšie a úplné vyznanie hriechov, ale ľútosť a rozhodnutie nehrešiť.

Ale aj správne vyznanie hriechov výrazne prispieva k duchovnému rastu. Nie som spovedník, a preto by som v podrobnostiach odkázal na kňazov, ktorí už roky vykonávajú túto službu. Nech im Pán požehná!

Teraz budem trocha osobný. Keď sa pripravujem na sv. zmierenia ja, v prvom rade kladiem v modlitbe Bohu otázku: "Pane, aký hriech v mojom srdci mi chceš ukázať? Čo konkrétne chceš, aby sa vyriešilo pri tejto sviatosti zmierenia? Aký hriech na prvom mieste kazí vzťah medzi mnou a tebou a medzi mnou a mojími blížnymi?" A vo chvíľke ticha počúvam, čo mi chce Boh povedať. Väčšinou je to myšlienka, ktorá mi zažiari v mysli a ukáže mi nejaké moje myslenie alebo konanie v novom svetle. Boh mi dáva poznanie hriechu a vkladá mi do srdca ľútosť nad zlobou hriechu. Nie je to také výnimočné, ako to možno z týchto slov vyznieva. Je to "obyčajná", normálna skúsenosť veriaceho človeka.

V prvom rade vyznáva na spovedi práve toto. Ostatné veci podľa nejakého systému, ktorý pozvoľna mením a pružne prispôsobujem svojej životnej situácii. Napr. spytujem si svedomie podľa vzťahov - ako prežívam vzťah: 1. s Bohom, 2. s manželkou, 3. s deťmi, 4. s bratmi a sestrami v spoločenstve, 5. s kolegami a študentami v práci, 6. s inými ľuďmi, 7. tiež so sebou samým a pod. Čím je človek zrelší a skúsenejší, tým viac môže prežívať spoveď ako pokojný a slobodný dialóg, pri ktorom nejde na prvom mieste o podanie presnej správy, ale o úprimnosť srdca pred Bohom, pred sebou samým a aj pred spovedníkom.

Formulácia hriechov pri spovedi: Sme povinní vyznať všetky ťažké hriechy. To sú podľa katolíckej morálky tie, ktoré sme vykonali slobodne a s vedomím, že prekračujeme Boží zákon vo vážnej veci. Ľahké hriechy nemusíme vyznávať všetky (ak si nie sme vedomí žiadneho ťažkého hriechu, musíme vyznať aspoň jeden ľahký). Iste je však dobré, aby sme odovzdali Bohu všetko to, čo ťaží naše svedomie. Niekedy môže byť ľahký hriech, ktorý nás trápi viac ako čokoľvek iné. Sv. zmierenia je tu aj preto, aby sme mohli všetky tieto bremená položiť na Kristov kríž. Okolnosti je dobré uvádzať nie v zmysle podrobností, ale vtedy, ak upresňujú charakter hriechu. Napr. ukradol som - "čo" a "komu" môže výrazne meniť závažnosť hriechu a prípadnú povinnosť nápravy.
Spovedajme sa s pomocou Božej milosti, úprimne zo srdca a slobodne.
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah